FAQs Complain Problems

टीकापुर नगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यबस्थापन तथा उपचारमा संलग्नहरुलाई जोखिम भत्ता व्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७