FAQs Complain Problems

वार्ड न‌म्बर ९

पदाधिकारी 

क्र .स.

नाम थर 

पद 

सम्पर्क न.

फोटो

१. 

 श्री लौटन चौधरी     

वडा अध्यक्ष 

9804641333

२.

श्री   लाली ड‍. थारु 

महिला सदस्य 

9811690088

३.

श्री दिलु कामि 

दलित महिला सदस्य 

9822630873

४.

श्री भारत बहादुर साउँद   

सदस्य 

9824657544

५.

श्री किरण बहादुर चौधरी

सदस्य 

9800611334

 

क्षेत्रफल : ८.६ वर्ग कि.मि. 

कुल जनसंख्या : ४,१८३   

पुरुष जनसंख्या : २,१४७   

महिला जनसंख्या : २,०३६   

जनघनत्व : ४२९ प्रति वर्ग कि.मि.