FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

Document Type Post date Title
वार्षिक प्रतिबेदन Tuesday, January 2, 2024 - 22:42 आ.व. २०७९/०८० को आय व्यय विवरण |
वार्षिक प्रतिबेदन Friday, October 21, 2022 - 10:47 आ.व. ०७८/०७९को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिबेदन
वार्षिक प्रतिबेदन Sunday, July 31, 2022 - 15:58 आ.व. २०७८/०७९ को आय व्यय विवरण |
वार्षिक प्रतिबेदन Tuesday, November 16, 2021 - 13:38 आ.व. ०७७/०७८को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिबेदन
वार्षिक प्रतिबेदन Monday, August 9, 2021 - 13:49 अ.व. २०७७/०७८ को एकीकृत आय व्यय विवरण |
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Wednesday, August 16, 2017 - 16:24 आर्थिक बर्ष २०७३-२०७४ बार्षिक को आय-व्यय विवरण
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Sunday, October 16, 2016 - 14:51 स्थानीय बिकाश मन्त्रालय द्वारा धनगढीमा आयोजना भएको बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा पेश भएको बार्षिक प्रतिबेदन २०७२-०७३
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Monday, August 8, 2016 - 11:35 आ.व २०७२/७३ को बार्षिक भौतिक प्रगति विवरण
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Thursday, August 4, 2016 - 10:59 आ.व २०७२/०७३ को नगर स्तरीय बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको निचोड
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Friday, July 22, 2016 - 18:05 आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को आय-व्यय विवरण

Pages