राजपत्र

राजपत्र Post date
टीकापुर नगरपालिकामा करारमा प्राबिधिक कर्मचारी ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon प्राबिधिक कर्मचारी करारमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf Monday, November 12, 2018 - 14:12
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत प्रमाण पत्र परिमार्जित , २०७५ PDF icon घ बर्गको निर्माण इजाजत परिमार्जित.pdf Monday, November 12, 2018 - 14:09
एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५ PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf Monday, November 12, 2018 - 14:07
टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon ५. टीकापुर नगरपालीकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf Thursday, November 1, 2018 - 11:25
टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon ९.टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf Thursday, November 1, 2018 - 11:21
न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन,२०७५ PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन,२०७५.pdf Wednesday, October 31, 2018 - 16:19
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf Wednesday, October 31, 2018 - 16:18
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ PDF icon ६.अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf Wednesday, October 31, 2018 - 16:15
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon ४. नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf Wednesday, October 31, 2018 - 16:13
आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon २.आर्थिक ऐन २०७५.pdf Wednesday, October 31, 2018 - 16:12

Pages