FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ! PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ! ११-१३.pdf
Invitation for electronic bids! PDF icon Invitation for electronic bids 11-9.pdf
आधारभूत कुक तालिम सम्बन्धि सुचना ! PDF icon आधारभूत कुक तालिम सम्बन्धि सुचना !.pdf
मेलमिलाकर्ताहरुको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ! PDF icon suchana.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना ! PDF icon suchana.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ! PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !११-०५.pdf
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! PDF icon सूचना ११-१.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, १०-०६ PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .pdf
बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सम्बन्धि सुचना
सडक कालोपत्रेको बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सम्बन्धि सुचना PDF icon suchanaa.pdf

Pages