नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको साईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
88% (127 votes)
नराम्रो
12% (18 votes)
Total votes: 145